OWIES

Organizacjo, pamiętaj o obowiązku sprawozdawczym!

Organizacje prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do KRS w ciągu 15 dni od daty jego zatwierdzenia.

Jeśli sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone w ostatnim możliwym dniu, czyli 30 czerwca, to termin złożenia sprawozdania w KRS mija 15 lipca. W tym roku 15 lipca to sobota, dlatego formalnie można pozwolić sobie na złożenie sprawozdania 17 lipca 2017 r. – w poniedziałek. Namawiamy jednak, żeby nie czekać z tym do ostatniego dnia!

Jeśli zatwierdzenie sprawozdania finansowego nastąpiło wcześniej, to wcześniej minął termin wysłania sprawozdania do KRS: "organizacja przedsiębiorca" ma na to 15 dni od daty zatwierdzenia.

Organizacje pożytku publicznego – sprawozdanie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Organizacje pożytku publicznego (OPP) co roku muszą publikować sprawozdanie merytoryczne i finansowe w bazie sprawozdań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) - https://opp.mpips.gov.pl. Mają na to czas do 15 lipca. OPP, których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy publikują sprawozdania w terminie do 30 listopada. Jeśli OPP nie dotrzymują terminu, grozi im wykluczenie z listy organizacji pożytku uprawnionych do otrzymywania 1% podatku w kolejnym roku. Termin 15 lipca dla sprawozdań OPP, podobnie jak w przypadku opisanych wyżej sprawozdań do KRS, przesuwany jest na poniedziałek – 17 lipca 2017 r.

Baza sprawozdań OPP to baza w internecie. Jeśli zbyt dużo organizacji w jednym czasie zaczyna z niej korzystać (zamieszczać sprawozdania), potrafi sprawiać kłopoty. Nie warto więc czekać do ostatniego dnia.
 

Źródło: www.poradnik.ngo.pl