OWIES

Jak ubiegać się o dotację? ścieżka dotacyjna krok po kroku

Chcesz skorzystać z dotacji w ramach Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego? Zobacz, co powinieneś zrobić, krok po kroku.

KROK 1  
Jeśli jesteście zainteresowani wsparciem finansowym na utworzenie/funkcjonowanie przedsiębiorstwa społecznego i jednocześnie utworzeniem nowych miejsc pracy w powiatach: braniewski, Elbląg, elbląski, ostródzki i iławski to zgłoś się do najbliższego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej w Elblągu, Ostródzie, Braniewie, Iławie.

KROK 2
Podczas pierwszego spotkania z doradcą kluczowym/biznesowym ustalicie wspólny plan działania, będzie to ścieżka wsparcia merytorycznego, która ma doprowadzić do powstania przedsiębiorstwa społecznego.

KROK 3
Doradca skieruje Was na szkolenia i doradztwo adekwatne do Waszego doświadczenia i wiedzy. Spotkacie się również z doradcami specjalistycznymi – zawodowym, interpersonalnym i biznesowym.

Po całym cyklu szkoleniowo-doradczym i spotkaniach z doradcami specjalistycznymi, doradca kluczowy/biznesowy wyda opinie, czy jako grupa jesteście już gotowi do starania się o dotacje. Jeśli  nie otrzymacie pozytywnej rekomendacji, nic się nie martwcie możecie dalej pracować nad zdiagnozowanymi deficytami. Po to jesteśmy, żeby pomóc Wam rozwijać i pracować nad pomysłem Waszego przedsięwzięcia.

KROK 4
Z pozytywną rekomendacją doradcy kluczowego/biznesowego składacie dokumenty rekrutacyjne do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej

KROK 5
Następnie uczestniczycie w spotkaniach rekrutacyjnych prowadzonych przez Komisję. Są to spotkania poświęcone ocenie Grupy pod kątem interpersonalnym, zawodowym i biznesowym

KROK 6
Komisja Rekrutacyjna zdecyduje, czy możecie startować w konkursie o otrzymanie dotacji! Jeśli się nie uda, nie poddawajcie się, możecie wziąć udział w kolejnej rundzie konkursowej. Popracujcie dalej z doradcami nad słabymi stronami przedsięwzięcia

KROK 7
Jeśli otrzymaliście pozytywną ocenę możecie starować w konkursie o dotacje!

Przed i w trakcie naboru wniosków o udzielenie dotacji możecie skorzystać z doradztwa biznesowego i doszlifować biznesplan.

KROK 8
Komisja Oceny Wniosków zaprosi Was na prezentację swojego pomysłu, oceni biznesplan oraz pozostałe dokumenty projektowe.

Lista rankingowa
To już ostatni etap drogi do sukcesu, jeśli w wyniku oceny zdobyliście powyżej 60% punktów i 60% punktów w poszczególnych częściach karty oceny merytorycznej zaprosimy Was do podpisania umowy o dotacje! Jeśli jednak zdobyliście mniej niż wymagane minimum punktów dostaniecie informację, co należy poprawić, co dopracować, aby skorzystać z drugiej szansy.

 

Przypominamy, że najbliższy konkurs dotacyjny zostanie ogłoszony już 31 lipca.