OWIES

Informacje dotyczące najbliższego konkursu dotacyjnego

Informujemy, że przedsiębiorstwa społeczne i organizacje prowadzące działalność gospodarczą, które chcą przystąpić do najbliższego konkursu dotacyjnego 3/2017 muszą skontaktować się doradcą kluczowym, aby ustalić termin wymaganego doradztwa zawodowego, biznesowego i interpersonalnego.

Taka informacja powinna trafić do doradcy najpóźniej do dnia 17 lipca.