OWIES

Wydłużenie terminu naboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Informujemy, iż termin naboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla Grup Inicjatywnych w ramach rundy konkursowej nr 2/2017 został wydłużony do 31 października 2017 r.