OWIES

Podsumowanie oceny formalnej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach rundy konkursowej nr 3/2017

Jesteśmy na półmetku trzeciej rundy konkursowej. W ramach konkursu wpłynęły 4 wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych. W wyniku oceny formalnej 3 z nich zostały skierowane do uzupełnienia.

Ocena merytoryczna wniosków odbędzie się w terminie 26 września - 3 października. W ramach oceny merytorycznej zostały również zaplanowane prezentacje Grup Inicjatywnych wyznaczonych na dzień 27.09.2017 w biurze projektu ul. Związku Jaszczurczego 17 w Elblągu.

 

L.p.

Nazwa grupy

Godzina spotkania

1.

Spółdzielnia socjalna Prodekor

10:00

2.

Pasłęckie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie

10:30

3.

Spółdzielnia Socjalna Zwiastun

11:00

4.

Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur

11:30

 

Wyniki oceny merytorycznej planujemy ogłosić na niniejszej stronie internetowej, najpóźniej do 10 października br.