OWIES

Zapraszamy do Szkoły Menadżerów NGO

10 października 2017 mija termin zgłoszeń do pierwszej edycji Szkoły Menadżerów NGO. Do końca roku odbędzie się pięć dwudniowych sesji szkoleniowych. Zajęcia kierowane są do przedstawicieli (członków zarządu oraz pracowników) organizacji pozarządowych posiadających siedzibę na terenie powiatów: braniewski, Elbląg, elbląski, iławski, ostródzki. Organizatorem cyklu jest Stowarzyszenie ESWIP.

Szkolenia będą się odbywały w okresie od października do grudnia br. Poniżej harmonogram zajęć:

Lp.

Nazwa szkolenia

Termin

Miejsce

1

Plan rozwoju i zarządzanie organizacją (narzędzie wspierające zarządzanie organizacją)

2017.11.3-4

Hotel Srebrny Dzwon Kadyny (zapewniony nocleg)

2

Zespół (tworzenie, motywowanie, angażowanie, delegowanie zadań)

2017.11.17-18

Hotel Srebrny Dzwon Kadyny (zapewniony nocleg)

3

Finanse i księgowość (przepisy prawne, dokumentacja, działalność statutowa/odpłatna/gospodarcza)

2017.12.1-2

Stowarzyszenie ESWIP (bez noclegu)

4

Praca metodą projektów (planowanie, identyfikacja źródeł finansowania, realizacja, ewaluacja)

2017.12.15-16

Hotel Srebrny Dzwon Kadyny (zapewniony nocleg)

5

Menedżer w organizacji (rola, kompetencje, predyspozycje)

2018.01.12-13

Stowarzyszenie ESWIP (bez noclegu)

 

Celem Szkoły Menadżerów NGO jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dotyczącej planowania strategicznego, zarządzania zespołem, motywowania i delegowania zadań, zarządzania finansami oraz pracy metodą projektów w organizacji.

Organizacje zainteresowane udziałem w Szkole zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Szkoły Menedżerów NGO i przesyłania zgłoszeń dwóch swoich przedstawicieli na adres mailowy: p.roclawska@eswip.pl do dnia 10.10.2017.

 

Projekt „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu” realizowany jest przez Stowarzyszenie ESWIP w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Adelfi i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Pliki do pobrania