OWIES

Oferta szkoleniowa Ośrodka OWIES

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu przygotował atrakcyjną propozycję dla osób chcących zdobyć i wzbogacić wiedzę dotyczącą formalnych i praktycznych aspektów przedsiębiorczości społecznej. Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach oraz do Szkoły Menedżerów – cyklu pięciu dwudniowych spotkań, rozwijających umiejętności zarządzania organizacją pozarządową.

Harmonogram Szkoleń:

Szkoła Menedżerów:

Lp.

Nazwa szkolenia

Termin

Miejsce

1

Plan rozwoju i zarządzanie organizacją (narzędzie wspierające zarządzanie organizacją)

2017.11.3-4

Hotel Srebrny Dzwon Kadyny (zapewniony nocleg)

2

Zespół (tworzenie, motywowanie, angażowanie, delegowanie zadań)

2017.11.17-18

Hotel Srebrny Dzwon Kadyny (zapewniony nocleg)

3

Finanse i księgowość (przepisy prawne, dokumentacja, działalność statutowa/odpłatna/gospodarcza)

2017.12.1-2

Stowarzyszenie ESWIP (bez noclegu)

4

Praca metodą projektów (planowanie, identyfikacja źródeł finansowania, realizacja, ewaluacja)

2017.12.15-16

Hotel Srebrny Dzwon Kadyny (zapewniony nocleg)

5

Menedżer w organizacji (rola, kompetencje, predyspozycje)

2018.01.12-13

Stowarzyszenie ESWIP (bez noclegu)

 

Szkolenia otwarte:
18-19 października 2017
(środa-czwartek) PR i marketing internetowy;
13-14 listopada 2017 (poniedziałek-wtorek) Negocjacje biznesowe;
16-17 listopada 2017 (czwartek-piątek) Działalność odpłatna a działalność gospodarcza;
17-18 listopada 2017 (piątek-sobota) Innowacje społeczne.

W bieżącym roku odbędzie się także 6 wizyt studyjnych do przedsiębiorstw społecznych. Zaproszenie do udziału kierowane jest do osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie powiatów objętych wsparciem Ośrodka: braniewskiego, elbląskiego, Miasta Elbląg, iławskiego oraz ostródzkiego.

Wszelkich informacji udziela Paula Rocławska, specjalista Ośrodka OWIES ds. szkoleń, tel.: 55 235 33 88, e-mail: p.roclawska@eswip.pl.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy podmioty, które zostały objęte wsparciem w ramach projektu Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu realizowanego przez Stowarzyszenie ESWIP