OWIES

Wyniki zapytania ofertowego 23/OWIES/2017

W związku z prowadzeniem projektu pn. "Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej wyboru trenera do przeprowadzenia szkolenia z zakresu: PR i marketing internetowy.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:
Nazwa: Marek Witold Wojciechowski
adres: Pl. Wolności 5/8, 91-415 Łódź