OWIES

Informacja nt. ogłoszenia listy rankingowej

Informujemy, że ze względu na trwającą ocenę wniosku jednej z grup, wyniki (lista rankingowa) zostaną opublikowane niezwłocznie po zakończeniu etapu oceny merytorycznej, tj. do 13.10.2017.