OWIES

Warsztaty przedsiębiorczości społecznej dla uczniów

„Ekonomia Społeczna dla młodych” – pod taka nazwą animatorzy i trenerzy Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu prowadzą zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

O czym mówimy?
W ramach bezpłatnych spotkań w szkołach podejmujemy się wyzwania i mówimy o społecznych aspektach zarabiania pieniędzy czy prowadzenia firmy. Pokazujemy dobre przykłady przedsiębiorczości społecznej, opowiadamy o biznesie odpowiedzialnym społecznie oraz o wolontariacie i przedsiębiorczości organizacji pozarządowych. Wszystko po to, by edukować młodych ludzi a także pokazywać nowe pola realizacji zawodowej czy społecznej.

Jak to robimy?
Przede wszystkim aktywnie, warsztatowo i poza ławkami. Spotkania dla uczniów to nieszablonowe patrzenie na ekonomię, wizualizowanie, uwspólnianie pojęć i dzielenie się doświadczeniem czy wiedzą. Zajęcia zaplanowane zostały w dwóch wariantach czasowych, przy czym już dziś zachęcamy do korzystania z wersji rozszerzonej, która pozwala na samodzielne testowanie i autentyczne przyjrzenie się zagadnieniu - sprawdziliśmy to w wielu klasach.

I WARIANT - skrócona wersja warsztatów (45 min.)
Metoda: dyskusje moderowane, burze mózgów, wizualizacje, prezentacja z filmem.

Tematyka:
1. Skąd wziąć pieniądze, czyli przedsiębiorczość i jej oblicza?
2. Jak łączą się ze sobą słowa „ekonomia” oraz „społeczny” - w teorii i praktyce.
3. Czym jest przedsiębiorczość społeczna? Dobre praktyki.

II WARIANT – wariant I połączony z ćwiczeniem praktycznym „case study” (2x45 min.)
Metoda: wariant I + praca indywidualna, praca grupowa, studium przypadku/case.
W tym przypadku dwie pierwsze godziny zajęć prowadzone są przez animatorów z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Elblągu, trzecia zaś może być podsumowaniem pracy warsztatowej uczniów indywidualnie przez nauczyciela.

W obu przypadkach prezentujemy ofertę Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, mówimy jak założyć przedsiębiorstwo społeczne i jak pozyskać na ten cel fundusze.

Czego potrzebujemy?
Chęci do wspólnej pracy oraz grupy i sali, a w miarę możliwości dostępu do komputera i rzutnika z nagłośnieniem oraz tablicy (szkolnej lub suchościeralnej).

Jak zarezerwować warsztaty?
Wystarczy skontaktować się z nami e-mailowo bądź telefonicznie
Anna Łebek-Obrycka, tel. 572 538 170, e-mail: a.lebek@eswip.pl
Rafał Narnicki, tel. 55 236 27 16, e-mail: r.narnicki@eswip.pl

Zapraszamy do współpracy!