OWIES

Zapraszamy na szkolenie "Działalność odpłatna i nieodpłatna w NGO"

Ośrodek OWIES w Elblągu zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Działalność odpłatna i nieodpłatna w NGO”, które odbędzie się w dniu 3-4 marca br. w Braniewie.

Szkolenia odbędzie się w Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej w Braniewie przy ul. Moniuszki 22a. Spotkanie kierowane jest głównie do osób zajmujących się księgowością i zarządu, który odpowiedzialny jest za sprawy finansowe w organizacji.  

Zakres tematyczny, który poruszy trener podczas szkolenia:

  • rodzaje działalności prowadzonej przez NGO;
  • działalność nieodpłatna NGO;
  • działalność odpłatna NGO i zasady jej prowadzenia, rejestracji;
  • kiedy działalność odpłatna staje się gospodarczą;
  • podstawowe akty prawne dot. działalności statutowej NGO;
  • praktyczne aspekty prowadzenia działalności odpłatnej.

Organizator szkolenia zapewnia wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. Dojazd na miejsce szkolenia odbywa się na koszt własny. Aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać na adres mailowy: p.roclawska@eswip.pl do dnia 26 lutego 2018.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy podmioty, które zostały objęte wsparciem w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" realizowanego przez Stowarzyszenie ESWIP.

 

 

 

 


Pliki do pobrania