OWIES

Szkolenie "Zespół"

17-18 listopada 2017 (piątek-sobota) - Zespół (tworzenie, motywowanie, angażowanie, delegowanie zadań)