OWIES

Szkolenie "Praca metodą projektów"

15-16 grudnia 2017 (piątek-sobota) - Praca metodą projektów (planowanie, identyfikacja źródeł finansowania, realizacja, ewaluacja)