OWIES

Dokumenty

Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej:

  • Regulamin projektu OWIES w Elblągu
  • Dokumenty dla Grup zainteresowanych otrzymaniem dotacji
  • Harmonogram konkursów dotacyjnych
  • Regulamin projektu OWIES w Elblągu (wersja archiwalna)
  • Dokumenty dla Grup zainteresowanych otrzymaniem dotacji – wersja archiwalna dot. rundy konkursowej nr 1_2016
  • Dokumenty dla Grup, które otrzymały decyzję o udzieleniu dotacji
  • Regulamin zwrotu kosztów przejazdu dla osób bezrobotnych

 


Pliki do pobrania: