Każda inicjatywa, która pozyskuje pieniądze dla gospodarstwa w czasach, gdy nikt nie jest pewny jutra, jest warta uwagi. Ten rok jest ostatnim, w którym będą przyznawane środki w ramach starego PROW. Nie warto zmarnować szansy na otrzymanie środków unijnych. Warto zwrócić szczególną uwagę na unijne dopłaty dla rolników do hektara.

Kilkanaście programów ze starego rozdania WPR będzie funkcjonowało jeszcze w 2022 roku. Powinni oni uczestniczyć w tegorocznych programach, zanim rolnicy pogubią się w Europejskim Zielonym Rozkładzie i zaczną przyjmować nowe zasady korzystania z pomocy. Podpowiadamy, jak jeszcze wykorzystać tegoroczne programy.

Unijne dopłaty dla rolników na hektar

Programy te obejmują środki, które dopłacają do hektara

 • Wsparcie na zalesianie, tworzenie stref zalesionych - premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa;
 • Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne;
 • Rolnictwo ekologiczne
 • Płatności dla obszarów podlegających ograniczeniom naturalnym lub innym szczególnym ograniczeniom (ONW);
 • Wsparcie dla inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych oraz ich wartość środowiskową.

Wsparcie na zalesianie, tworzenie przestrzeni zalesionych - premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa

Pierwsza premia to pięcioletnia, zryczałtowana płatność, którą ARiMR przyznaje co roku. Wysokość premii waha się od 794 zł/ha do 1 628 zł/ha. Zależy ona od ukształtowania terenu, podatności na erozję, czy ochrony upraw przed zwierzętami. Dodatkowe 424 zł/ha jest możliwe, jeśli na zalesionych terenach zastosuje się repelenty oraz na gruntach:

 • w warunkach korzystnych – 1 075 zł/ha;
 • o nachyleniu terenu powyżej 12° – 1 237 zł/ha;
 • erozyjnych – 1 358 zł/ha;
 • erozyjnych o nachyleniu terenu powyżej 12° – 1 628 zł/ha;
 • z wykorzystaniem sukcesji naturalnej – 794 zł/ha;
 • o nachyleniu terenu powyżej 12° z wykorzystaniem sukcesji naturalnej 968 zł/ha;
 • zabezpieczenie drzewek repelentami – 424 zł/ha.

Premia zalesieniowa jest przedłużana rolnikowi na 12 lat. Dopłata unijna dla rolników na 1 ha posadzonego lasu jest naliczana począwszy od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii zalesieniowej do gruntów, na których posadzono las. Grunty te nie były wcześniej wykorzystywane do działalności rolniczej. Wysokość premii zalesieniowej na hektar wynosi 1.215 zł/ha.

Czy uzyskane dotacje z funduszy unijnych należy zwrócić? Czytaj więcej na http://financialstrategy.pl/fundusze-unijne/lxfy/czy-uzyskane-dotacje-z-funduszy-unijnych-nalezy-zwrocic.html

Dotacje unijne

Działania rolno-środowiskowo-klimatyczne

W ramach tego działania beneficjent może wybrać jeden z 7 pakietów, z których każdy dzieli się na różne warianty. Oczywiście w niektórych wariantach stawki płatności są inne. Pakiety takie jak np. Pakiety takie jak np. obejmujące cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 (wariant 4.3 - użytki zielone) Płatność wynosi w tym przypadku 1300 zł/ha.

Wariant 4.1 Łąki trzęślicowe zmiennowilgotne znajduje się w pakiecie Cenne siedliska dla zagrożonych gatunków ptaków w obszarach Natura 2000. Jego koszt to 1276 zł/ha. 486 zł/ha to płatność do Pakietu Rolnictwo Zrównoważone.

Wybór dostępnych pakietów i wariantów jest tak duży, że unijne dopłaty do hektara dla rolników są niemal w zasięgu ręki.

Rolnictwo ekologiczne

W tym działaniu unijne dopłaty do hektara dla rolników również są łatwe do uzyskania. Można liczyć na godne dopłaty zarówno w okresie przestawiania, jak i po jego zakończeniu.

Stawka dla pakietu "Podstawowe uprawy sadownicze w okresie przestawiania" wynosi 2591 zł/ha/rok. Kwota ta pozostaje wysoka również po zakończeniu przestawiania - 1756 zł/ha/rok. Pakiet "Uprawy warzywne po przestawieniu" również może być oferowany po wysokich stawkach - 2249 PLN/ha/rok. Nie warto chyba rezygnować z pakietu Uprawy rolnicze po zmianowaniu lub Trwałe użytki zielone po okresie zmianowania. W pierwszym przypadku płatność wynosi 1190 zł/ha, a w drugim 631 zł/ha.

Dopłaty unijne dla rolników na hektar ONW

Kolejnym działaniem wchodzącym w skład płatności obszarowych są Płatności dla obszarów o szczególnych ograniczeniach lub cechach naturalnych (ONW). Rolnicy od lat bardzo dobrze radzą sobie z tym programem. Dla formalności przypomnimy obowiązkowe elementy tej interwencji.
Te stawki płatności obowiązują dla stref LFA:

 • z ograniczeniami naturalnymi strefa I – 179 zł/ha;
 • z ograniczeniami naturalnymi strefa II – 264 zł/ha;
 • typ specyficzny strefa I (niekorzystne warunki o walorach przyrodniczo-turystycznych) – 179 zł/ha;
 • typ specyficzny strefa II – 264 zł/ha / 550 zł/ha;
 • ONW typ górski – 450 zł/ha / 750 zł/ha