Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Ostródzkie Forum Pełnomocników za nami

W dniu wczorajszym (7 listopada) w Ostródzie obyło się Forum Pełnomocników powiatu ostródzkiego.

W spotkaniu wzięli udział pełnomocnicy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi  z powiatu ostródzkiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, Zespołu ds. ekonomii społecznej oraz grup inicjatywnych. Gośćmi specjalnymi byli: Pani Monika Michniewicz – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Olsztyn ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Wojciech Jankowski – Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Miasta Iława i powiatu iławskiego. Głównym tematem Forum była partycypacja w gminach. Rozmawialiśmy o tym jak konsultować dokumenty strategiczne, jakie stosować narzędzia i jak zachęcać mieszkańców do udziału w konsultacjach. Nie mniej ważnym tematem były zadania publiczne i ich realizacja oraz sprawozdawczość.Uczestnicy dyskutowali na temat dokumentacji i wymogów stawianych przez samorząd organizacjom. Dyskusja była bardzo ciekawa i emocjonująca.

Kolejne forum już za rok. Do zobaczenia.