Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Za nami Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego wręczył nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej. Uroczystość odbyła się 17 listopada w salach kopernikowskich Zamku Kapituły Warmińskiej.

Jedną z osób nagrodzonych przez Marszałka w obszarze najbardziej aktywnych liderów organizacji pozarządowych został Maciej Bielawski, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia ESWIP.  Wręczona nagroda była wyrazem uznania za wdrażanie i promocję nowoczesnych oraz twórczych rozwiązań w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

Maciej Bielawski ukończył studia na kierunku stosunki międzynarodowe, europejskie studia specjalne oraz zarządzanie i ewaluacja projektów.  Ukończył Szkołę Animatorów Społecznych, Szkołę Trenerów i Szkołę Pracy Warsztatowej w oparciu o proces grupowy. W Stowarzyszeniu zajmuję się koordynacją projektów (m.in. Aktywne Zawodzie, Zostań Przedsiębiorcą Społecznym), doradztwem, animacją oraz ewaluacją.

W imieniu załogi Stowarzyszenia serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych!