OWIES

O wyzwaniach, wytrwałości i spełnionych marzeniach. Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur

Przygoda Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur z oświatą rozpoczęła się w 2004 r., kiedy to jej przyszli Fundatorzy przypadkiem trafili na szkolenie o kierunkach rozwoju nowoczesnej edukacji. Właśnie wtedy zakiełkował pomysł, aby stworzyć alternatywę dla dzieci i młodzieży, zaoferować im zupełnie nowe, ciekawe zajęcia, prowadzone nowatorskimi metodami, rozbudzające ciekawość świata i chęć jego poznania, a w konsekwencji poprawę ich jakości życia. Pomysł ten był szalony, ponieważ nie istniała wówczas żadna struktura organizacyjna, nie było zaplecza merytorycznego i kapitału, tylko pomysł i głowy pełne zapału.

Szkoła Wielkich Szans
Pomimo wielu barier i wątpliwości, właśnie wtedy zrodziła się wizja Szkoły Wielkich Szans. W kwietniu 2005 zarejestrowana została Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur, a już rok później, w 2006 udało się zdobyć pierwsze dofinansowanie ze środków unijnych na cykl innowacyjnych zajęć, których popularność zaskoczyła samych autorów przedsięwzięcia. Idea zdobywania wiedzy w sposób ciekawy, atrakcyjny dla ucznia stała się jeszcze bardziej realna i możliwa.Następne lata niosły ze sobą kolejne przedsięwzięcia edukacyjne i oświatowe. - Realizowaliśmy tysiące godzin różnorodnych zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, średnich, studentów. Organizowaliśmy praktyki, wymiany uczniów, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki do centrów nauki, przedsiębiorstw, ośrodków badawczych – wyjaśnia Joanna Długosz – Prezes Fundacji. Lata te obfitowały w szereg spostrzeżeń, doświadczeń i obserwacji o systemie oświaty,
o szkole i jej roli w życiu młodego człowieka, o sposobach kształcenia i wpływie szkoły na przyszłość jej absolwentów.
 

Obserwacje i wnioski
Zdobyte doświadczenie, spostrzeżenia i obserwacje pozwoliły nam stwierdzić, że obecny świat rzuca nowe wyzwania wobec edukacji i systemu kształcenia. W nowym, dynamicznym świecie, ciekawe zajęcia pozalekcyjne już nie wystarczą. Dzisiaj to cały proces kształcenia, począwszy od najmłodszych lat (żłobek, przedszkole), poprzez szkołę podstawową, aż po studia, musi być innowacyjny, kompleksowy, zorientowany na ucznia. Wiedza powinna pobudzać wszystkie zmysły młodych ludzi i przekazywana być  w sposób ciekawy i przyjazny – dodaje pani Joanna Długosz.

Ale to nie wszystko. Ogromną rolą procesu kształcenia jest poznanie ucznia, jego predyspozycji, talentów i obszarów, które wymagają wsparcia. Bo każde dziecko to nieoszlifowany diament – podkreśla Prezes. W trakcie rozmyślań o najnowszych trendach w oświacie  „rysował się” w wyobraźni piękny obraz Szkoły Wielkich Szans - kompleksu placówek, w którym edukacja rozpoczynałaby się od żłobka, a kończyłaby się świadectwem dojrzałości, w budynku, otoczonym zielenią,
z przestronnymi salami, nowoczesnym wyposażeniem.
 

Ciężką pracą do celu
Dziś Szkoła Wielkich Szans to nie wirtualny obraz, marzenie, wyobraźnia. Od 1 września 2017 uruchomiliśmy nową placówkę w Fijewie pn. Akademicki Zespół Placówek Oświatowych w Fijewie (skrót AZPO), w którym to znajduje się żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa oraz liceum ogólnokształcące.

W sumie do nowej placówki uczęszcza już 120 dzieci oraz 77 przedszkolaków. Nasze przemyślenia przekuliśmy w rzeczywistość, tworząc naszą Szkołę Wielkich Szans. Nie zrobiliśmy tego sami – my – Fundatorzy, ale cały zespół Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur. Właśnie powołaliśmy do życia szkołę kompleksową, z pełną ścieżką edukacyjną. Dzięki temu zapewniamy każdemu dziecku bezpieczeństwo i organizację wszystkich etapów nauczania, płynność i ciągłość nauczania oraz powiązanie programów nauczania na poszczególnych etapach nauki – tłumaczy Joanna Długosz.

Nowoczesny, przestronny kompleks, doskonałe wyposażenie, kadra z pasją, innowacyjne metody prowadzenia zajęć oraz indywidualne podejście do ucznia. „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał” – już pradziadowie wiedzieli, że edukacja to kapitał, który  procentuje  w  dalszym  życiu. W XXI wieku edukacja stała się wartością, która jeszcze silniej decyduje o jakości życia i przyszłości naszych dzieci. To właśnie dobre i szczęśliwe życie młodego pokolenia leży nam na sercu.Odpowiedzialność, która na nas spoczywa jest ogromna, dokładamy jednak wszelkich starań, aby sprostać temu wyzwaniu – podsumowuje pani Prezes.

Nasza organizacja działa od ponad 10 lat na rzecz dzieci i młodzieży, realizując zadania z zakresu edukacji formalnej, nieformalnej, obywatelskiej i społecznej. Od kilku lat realizujemy z sukcesem projekty edukacyjne z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków z budżetu państwa. Zrealizowaliśmy ponad 20 projektów na łączna kwotę około 20 mln – podkreśla Elżbieta Glegoła, Dyrektor Fundacji.

Jedną w pierwszych naszych trwałych efektów działań było utworzenie w roku 2013 żłobka w Iławie dla ponad 40 dzieci. To pierwsza profesjonalna, niepubliczna placówka w Iławie prowadząca działalność opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci do 3 roku życia. Żłobek został uruchomiony dzięki wsparciu Unii Europejskiej z PO KL, Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia rodzinnego i zawodowego w grudniu 2013. Placówka jest zlokalizowana przy ulicy 1 Maja 2 w Iławie. W roku 2015 została uruchomiona jedna grupa przedszkolna. Od września 2016 w ramach  rundy konkursowej 1/2017 otrzymaliśmy dotację w ramach OWIES na pięć nowych stanowisk pracy i staliśmy się przedsiębiorstwem społecznym  w ramach utworzonego, nowego przedszkola integracyjne w Iławie.

Od 2013 roku Fundacja prowadzi Niepubliczną Szkołę Podstawową z przedszkolem w Kamieńcu (Gmina Susz) dla ponad 80 uczniów, od listopada 2015 roku Szkołę Podstawową w Rumienicy z oddziałem przedszkolnym (Gmina Lubawa) dla 55 uczniów oraz Szkołę Podstawową w Byszwałdzie dla 70 uczniów. W sumie można stwierdzić, iż od 4 lat mamy spore doświadczenie w zarządzaniu placówkami edukacyjnymi. Stawiamy zawsze na specjalistów z pasją, dzięki którym nasza organizacja może dalej się rozwijać. W chwili obecnej zarządzamy już 5 placówkami – podsumowuje Dyrektor Fundacji.