OWIES

Dołącz do portfolio NESsT w Polsce i zdobądź dotację

W ramach programu NESsT Empowers, NESsT poszukuje polskich przedsiębiorstw społecznych do polskiego portfolio organizacji. Wybrane przedsiębiorstwa zostaną zaproszone do portfolio NESsT i otrzymają dofinansowanie po 20 000 dolarów na rozwój biznesu, a także na szkolenia i doradztwo.

Proces aplikacyjny został otwarty 15 stycznia 2018 i zostanie zamknięty, gdy zostaną znalezione dwa przedsiębiorstwa, w które NESsT zdecyduje się zainwestować.

Przedsiębiorstwa społeczne aplikujące do programu NESsT Empowers spełniać muszą następujące kryteria:
- posiadać siedzibę w Polsce;
- korzystać z narzędzi rynkowych w celu zwiększenia dostępu do rynku pracy dla osób marginalizowanych, oferując im szkolenia, staże i/lub zatrudnienie;
- posiadać doświadczenie w szkoleniu lub zdolność do szkolenia osób z grup marginalizowanych do pracy w jednym z wymienionych sektorów gospodarki: (1) centra usług finansowych dla biznesu, (2) usługi informatyczne i telekomunikacja, (3) produkcja przemysłowa (zwłaszcza: elektronika, sprzęt AGD, motoryzacja, lotnictwo), (4) logistyka, (5) handel (w tym sieci handlowe), (6) usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, oraz (7) produkcja i przetwórstwo żywności (w tym napojów);
- znajdować się na etapie walidacji (prowadzona jest sprzedaż, usługi lub produkty są już zweryfikowane przez rynek, jednak przedsiębiorstwo nie osiągnęło jeszcze stabilności finansowej) lub przygotowania do wzrostu (osiągane przychody pokrywają koszty przedsiębiorstwa, model biznesowy został już przetestowany, jednak firma nie rozpoczęła jeszcze skalowania);
- okazywać chęć aktywnego zaangażowania się w proces wyboru.

Szczegóły dostępne są na stronie: https://www.nesst.org/aplikuj

Źródło: https://www.nesst.org/aplikuj