OWIES

Podsumowanie oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach rundy konkursowej 1PS/2018

Do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej zgłosiło się 5 Grup Inicjatywnych, wszystkie przeszły pozytywnie ocenę formalną. W okresie 31 stycznia - 1 lutego 2018 odbędą się spotkania rekrutacyjne.

W załączniku lista z grupami zakwalifikowanymi do udziału w FPS oraz harmonogram spotkań rekrutacyjnych.


Pliki do pobrania