OWIES

Szkolenie - podstawy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji pozarządowej

Jeszcze w tym miesiącu zapraszamy na szkolenie, którego celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności menadżerskich z zakresu budowania zespołu. Dwudniowe spotkanie odbędzie się w dniach 23-24 lutego br. w siedzibie Stowarzyszenia ESWIP.

Termin i miejsce:
23 – 24 lutego 2018 (piątek-sobota), Stowarzyszenie ESWIP, Jaszczurczego 17, Elbląg

Czas trwania szkolenia:
23 lutego godz.: 9:00-17:00 (z przerwami), 24 lutego godz.: 9:00-17:00 (z przerwami).

Metody szkoleniowe:
Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładów aktywizujących, dyskusji, pracy indywidualnej i grupowej oraz w formie gry edukacyjnej. Zapewniamy wszystkie materiały potrzebne do zajęć.

Zakres tematyczny:
W trakcie szkolenia uczestnicy m.in.:

  • poznają cechy dobrego lidera;
  • zdobędą umiejętności menedżerskie z zakresu budowania zespołu umiejącego razem realizować wyznaczone przez organizację cele;
  • nabędą umiejętności budowania efektywnych relacji przełożony – pracownik.
     

Trener:
Psycholog Dariusz Rochun. Specjalizuje się w psychologii klinicznej, diagnozie oraz interwencji kryzysowej. Posiada 7 letni staż pracy w organizacjach pozarządowych oraz w prowadzeniu grup o charakterze szkoleniowo – warsztatowym. W praktyce psychologicznej wykorzystuje zasady terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. W codziennej pracy na pierwszym miejscu stawia człowieka oraz jego zasoby i możliwości. Stara się żyć w oparciu o zasadę: „Mały krok naprzód jest zawsze krokiem milowym”.

 

Program szkoleniowy:

DZIEŃ I

Godzina

Temat

09:00 – 11:00

Sprawy organizacyjne. Pretest. Poznanie grupy. Zajęcia integracyjne

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 – 13:00

Moje potrzeby i potrzeby innych. Sztuka zachowania równych proporcji

13:00 – 13:15

Przerwa kawowa

13:15 – 14:50

Organizacja zespołu pracowniczego. Metody wydobywania i realizacji celów zespołowych. Zajęcia warsztatowe

14:50 – 15:10

Obiad

15:10 – 17:00

Moje „Ja” w przestrzeni liderskiej – samopoznanie

17:00

Zakończenie szkolenia

 

DZIEŃ I

Godzina

Temat

09:00 – 11:00

Gra zespołowa

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 – 12:40

Sposoby skutecznego kierowania zadań. Zajęcia warsztatowe

12:40 – 12:50

Przerwa kawowa

12:50 – 14:50

Motywacja zespołów pracowniczych. Zajęcia warsztatowe

14:50 – 15:10

Obiad

15:10 – 17:00

Ewaluacja pracy zespołowej – dobra informacja zwrotna. Posttest

17:00

Zakończenie szkolenia

 

Tryb zgłoszeń:
Aby wziąć udział w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Na zgłoszenia czekamy do dnia 15 lutego 2018.

 


Pliki do pobrania