Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Podsumowanie oceny formalnej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach rundy konkursowej nr 1PS/2018

Jesteśmy na półmetku rundy konkursowej nr 1PS/2018. W ramach konkursu wpłynęły 4 wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych. W wyniku oceny formalnej 2 wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną, a dwa zostały odrzucone.

Wszystkie wnioski wpłynęły na łączną kwotę 144 000 zł, na utworzenie w sumie 7 miejsc pracy.

Ocena merytoryczna wniosków odbędzie się w terminie 13 marca. W ramach oceny merytorycznej zostały również zaplanowane prezentacje Grup Inicjatywnych wyznaczonych na dzień 13.03.2018 r., w biurze projektu przy ul. Związku Jaszczurczego 17 w Elblągu.

 

L.p.

Nazwa grupy

Godzina spotkania

1.

Stowarzyszenie Inspiratornia

09:00

2.

Stowarzyszenie Babska Wyspa

09:30

 

Wyniki oceny merytorycznej planujemy ogłosić na niniejszej stronie internetowej, najpóźniej do 27 marca br.