Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Spotkanie Zespołu do spraw ekonomii społecznej w powiecie iławskim

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Zespołu do spraw ekonomii społecznej w powiecie iławskim. Spotkanie odbędzie się 19 marca 2018 r. o godz. 11:00 w Suszu, ul. Piastowska 37 w Warsztatach Terapii Zajęciowej, prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju i Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej w Suszu.

Program spotkania:

  1. Powitanie i prezentacja działalności WTZ - Paweł Młynarczyk – kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Suszu.
  2. Omówienie przeprowadzenia zmian w regulaminie Zespołu i w uchwale zmieniającej  skład osobowy członków Zespołu.
  3. Perspektywy rozwoju ekonomii społecznej w powiecie iławskim (ewentualne zmiany w Powiatowym Programie  Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Iławskim na lata 2014-2020).

     Rozwój ekonomii społecznej w powiecie w 2017 r. – analiza sytuacji w czterech obszarach:
      I. sukcesy/osiągnięcia;
      II. szanse/możliwości;
      III. problemy/bariery;
      IV. zagrożenia/wyzwania.

  1. Dyskusja.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 16 marca 2018 roku do godziny 14:00, na adres mailowy: anna.kilanowska@pcprilawa.pl lub pod numerem telefonu (89) 649-04-60.

Przewidywana godzina 14:30 zakończenie spotkania.