OWIES

IPS Iława. O działaniach zespołu ds. ekonomii społecznej

Zespół ds. ekonomii społecznej w powiecie iławskim spotkał się po raz drugi w tym roku. Marcowe spotkanie odbyło się w Suszu w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju i Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej.

Posiedzenie Zespołu ds. ekonomii społecznej w powiecie iławskim odbyło się 19 marca 2018 roku. Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Suszu, Paweł Młynarczyk, oprowadził gości po placówce oraz opowiedział o jej powstaniu i rozwoju, aktualnie prowadzonej działalności oraz planach na przyszłość. Członkowie zespołu mogli obejrzeć pracownie działające w WTZ (m.in. wikliniarska, plastyczna, stolarska, zaradności osobistej), porozmawiać z instruktorami, a także dowiedzieć się o wyzwaniach w prowadzeniu tego typu jednostki. Nie zabrakło też dodatkowych atrakcji takich jak wystawa prac rękodzielniczych uczestników WTZ, poczęstunek oraz smaczny obiad przygotowany przez pracownię gospodarstwa domowego.

W drugiej części spotkania poruszone zostały sprawy formalno-organizacyjne (zmiana składu zespołu) oraz monitoring Powiatowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Omówiono także udział w wojewódzkim spotkaniu pt. „Podmioty ekonomii społecznej jako partner samorządu w świadczeniu usług publicznych”, organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie. Wybrano delegatów, którzy wezmą udział w w/w spotkaniu. Ponadto, animatorzy z Ośrodka OWIES w Elblągu przeprowadzili warsztat mający na celu sformułowanie potrzeb i oczekiwań członków zespołu, ażeby doprecyzować plan pracy na rok bieżący.