OWIES

Podsumowanie oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach rundy konkursowej 2/2018

Do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej zgłosiło się 5 Grup Inicjatywnych, wszystkie przeszły pozytywnie ocenę formalną. W okresie 12-17 kwietnia 2018 odbędą się spotkania rekrutacyjne.

W załączniku lista z grupami zakwalifikowanymi do udziału w FPS oraz harmonogram spotkań rekrutacyjnych.

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w ramach rundy konkursowej nr 2/2018 odbędzie się 19 kwietnia 2018.


Pliki do pobrania