OWIES

Podsumowanie oceny formalnej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach rundy konkursowej nr 2/2018

Jesteśmy na półmetku rundy konkursowej nr 2/2018. W ramach konkursu wpłynęło 5 wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych. W wyniku oceny formalnej 4 wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną, a jeden został odrzucony.

Wszystkie wnioski wpłynęły na łączną kwotę 312 000 zł, na utworzenie w sumie 13 miejsc pracy.

Ocena merytoryczna wniosków odbędzie się w terminie 10-15 maja. W ramach oceny merytorycznej zostały również zaplanowane prezentacje Grup Inicjatywnych wyznaczonych na dzień 15.05.2018 r., w biurze projektu przy ul. Związku Jaszczurczego 17 w Elblągu.

 

1

Stowarzyszenie Wystarczy Jeden Uśmiech

09:00

2

Spółdzielnia socjalna NEOS

09:30

3

Fundacja Porcja Dobra

10:00

4

Spółdzielnia socjalna Opoka

10:30

 

Wyniki oceny merytorycznej planujemy ogłosić na niniejszej stronie internetowej, najpóźniej do 22 maja br.