OWIES

Podsumowanie oceny formalnej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach rundy konkursowej nr 3/2018

Jesteśmy na półmetku rundy konkursowej nr 3/2018. W ramach konkursu wpłynął jeden wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych. W wyniku oceny formalnej 1 wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną.

Ocena merytoryczna wniosków odbędzie się w terminie 28 czerwca - 2 lipca. W ramach oceny merytorycznej zostały również zaplanowane prezentacje Grup Inicjatywnych wyznaczonych na dzień 28.06.2018 r., w biurze projektu przy ul. Związku Jaszczurczego 17 w Elblągu.

1

Stowarzyszenie Braniewski Instytut Rozwoju

10:30

 

 Wyniki oceny merytorycznej planujemy ogłosić na niniejszej stronie internetowej, najpóźniej do 6 lipca br.