OWIES

Zapytanie ofertowe 31/OWIES/2018 - aktualizacja

Informujemy, że zapytanie ofertowe 31/OWIES/2018 na wybór trenera do przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Ochrona danych osobowych” zostało zaktualizowane.

Informujemy, że zapytanie ofertowe 31/OWIES/2018 na wybór trenera do przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Ochrona danych osobowych” zostało zaktualizowane.

Zaktualizowano:
- treść Zapytania ofertowego - dodano punkt 17 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.
- treść Załącznika nr 1 (Wzór formularza oferty) - dodano punkt 7. dotyczący ochrony danych osobowych.

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami przed złożeniem oferty.
Termin składania ofert wydłużono do dnia 13 lipca 2018 do godz. 10:00.


Pliki do pobrania