OWIES

Wyniki zapytania ofertowego nr 31/OWIES/2018

W związku z prowadzeniem projektu pn. "Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej wyboru trenera do przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Ochrona danych osobowych”.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:
Nazwa: EUR Consulting Sp. z o.o. reprezentowany przez Joanna Rojek-Rybak
adres: ul. 1 Maja 2, 82-300 Elbląg
tel. 552326514
e-mail: elblag@eur.org.pl
cena: 135 zł brutto za zrealizowanie 1 godziny szkoleniowej