OWIES

Gwarancje bankowe dla PES

Fundusz Gwarancyjny to powołany w Banku Gospodarstwa Krajowego instrument dedykowany wsparciu podmiotów ekonomii społecznej ubiegających się o kredyty w bankach spółdzielczych. Środki funduszu są przeznaczone na udzielanie gwarancji spłaty kredytów przyznawanych PES przez banki spółdzielcze, które zawarły z BGK umowę współpracy. Celem funduszu jest zabezpieczenie kredytów zaciąganych przez PES, a tym samym wzmocnienie ich potencjału do pozyskania finansowania z rynku.

Dla kogo gwarancje?
O wsparcie mogą ubiegać się:

 • przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne,
 • podmioty reintegracyjne, których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego (CIS, KIS, ZAZ, WTZ),
 • organizacje pozarządowe lub prowadzące działalność pożytku publicznego
 • podmioty sfery gospodarczej realizujące cel społeczny: organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarcza, z której zyski wspierają realizację celów statutowych; spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych; spółki non-profit, o ile udział sektora publicznego w spółce nie przekracza 50%.

Warunki gwarancji:

 • szeroki zasięg – dla PES z terenu całego kraju,
 • ułatwiony dostęp do finansowania rynkowego dla podmiotów, które mają brak lub mają krótką historię kredytową,
 • szeroki wachlarz form kredytów objętych gwarancją,
 • długi okres gwarancji: do 102 miesięcy dla gwarancji zabezpieczających kredyty obrotowe i do 123 – kredyty inwestycyjne,
 • jednostkowa gwarancja do 80% kredytu i do 500 000,00 zł,
 • niska prowizja za udzielenie gwarancji: jedynie 0.5% od kwoty gwarancji za cały okres trwania gwarancji,
 • zabezpieczenie alternatywne dla PES nie posiadających majątku mogącego stanowić zabezpieczenie zaciąganego kredytu,
 • brak konieczności zabezpieczenia gwarancji na majątku PES; zabezpieczenie wyłącznie w formie weksla in blanco wraz z deklaracją.

Szczegółowe informacje na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.