OWIES

IX Forum Spółdzielni Socjalnych

W dniach 8-9 listopada w Warszawie odbędzie się IX Forum Spółdzielni Socjalnych. Wydarzenie jest okazją do omówienia obecnej sytuacji spółdzielczości oraz różnorodnych możliwości finansowania działalności spółdzielni. Przybliżone zostaną także kwestie związane z niszą rynkową, jaką stwarzają konsorcja spółdzielcze, stanowiące nowość w prawie spółdzielczym.

Nie zabraknie tematów zogniskowanych wokół systemu wsparcia ekonomii społecznej, w tym spółdzielczości socjalnej – uczestnicy przyjrzą  się możliwościom korzystania przez spółdzielnie ze wsparcia OWES. Tym samym zapowiadamy debatę na ten temat z przedstawicielami spółdzielni.


Odbędą się także dwie tury warsztatów zogniskowanych wokół jednych z najciekawszych i gorących tematów:

  • Jaki powinien być system wsparcia dla spółdzielni socjalnych, aby zaspakajał potrzeby przedsiębiorstw społecznych? Rekomendacje dla OWES
  • Standardy formalno-prawne w dobrze funkcjonującej spółdzielni socjalnej
  • Co słychać w pożytku publicznym – nowe konkursy w świetle aktualnych przepisów prawa.

 

Wręczone zostaną także nagrody „Przyjaciel Spółdzielczości”. Podczas Forum czynne będą punkty informacyjne w zakresie: porad prawnych, lustracji, pożyczek dedykowanych przedsiębiorstwom społecznym.


Program dostępny do pobrania tutaj.
Zgłoszenia udziału w Forum Spółdzielni Socjalnych zbierane są poprzez formularz on-line do 29.10.2018 (bądź do wyczerpania limitu zgłoszeń).
Miejsce wydarzenia: Hotel FORT – Centrum Konferencyjno-Hotelowe, ul. Modlińska 310/312, Warszawa


Udział w Forum jest odpłatny – przeprowadzenie Forum jest możliwe dzięki partycypacji Uczestników w kosztach jego organizacji:

  • 100 zł od przedstawiciela spółdzielni należącej do OZRSS,
  • 150 zł od pozostałych spółdzielców,
  • 200 zł od innych uczestników Forum.

 

W sprawach organizacyjnych związanych z Forum można się kontaktować się z:

Kamilą Płowiec: k.plowiec@ozrss.pl
Anetą Englot, tel. 506 616 594.

 


Źródło