OWIES

Reportaż OWIES: Szkoła Liderów i Animatorów Ekonomii Społecznej

W prowadzonej przez Ośrodek OWIES wiosną 2018 r. Szkole Liderów i Animatorów ES uczestniczyli przedstawiciele społeczności lokalnych, reprezentanci instytucji, samorządu i organizacji pozarządowych działający na rzecz rozwoju lokalnego, z uwzględnieniem ekonomii społecznej. W reportażu trenerzy oraz uczestnicy dzielą się swoimi refleksjami z udziału w cyklu.