OWIES

Spotkanie Regionalnej Platformy na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, iż w dniach 22-23 listopada 2018 r. w Lidzbarku Warmińskim odbędzie się spotkanie Regionalnej Platformy na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej, realizowane w ramach Projektu pozakonkursowego ROPS pt. „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem spotkania jest dalsze wzmacnianie regionalnej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym oraz wymiana informacji i doświadczeń KIS, CIS, ZAZ, WTZ z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.


W pierwszym dniu spotkania poruszone/zaprezentowane zostaną następujące tematy:

  • oferta Lokalnych Grup Działania z terenu województwa w zakresie współpracy z podmiotami reintegracyjnymi,
  • nowe możliwości wsparcia osób z niepełnosprawnością ze środków PFRON,
  • podkarpacki model współpracy podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym oraz budowanie sieci franczyzowych,
  • warsztaty tematyczne dla przedstawicieli podmiotów reintegracyjnych oraz LGD.

 

W drugim dniu spotkania przedstawione zostaną dobre praktyki w zakresie działalności podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej oraz promocji ich produktów i usług, w tym w mediach społecznościowych oraz na portalu TERGES.pl. Ponadto zaprezentowane zostaną zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych w podmiotach reintegracyjnych w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).


Spotkanie odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2018 r. w Hotelu Krasicki w Lidzbarku Warmińskim. Udział jest bezpłatny - organizator zapewnia nocleg i wyżywienie oraz możliwość dojazdu z Olsztyna do Lidzbarka Warmińskiego i z powrotem.


Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o zgłoszenie telefoniczne pod nr tel. 89 521 95 23 lub 89 521 95 52 oraz o przesłanie formularza zgłoszeniowego (do pobrania tutaj) do 10 listopada 2018 r. na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Głowackiego 17 pok. 10A,  10-447 Olsztyn.  
Wszelkich informacji dotyczących spotkania udzielą Dariusz Jóźwiak oraz Anna Weiss, dostępni pod ww. numerami telefonów.