OWIES

Spotkanie informacyjne: Czy projekty unijne są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami?

3 grudnia 2018 (poniedziałek) w godzinach 10.00-13.30 w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego przy ul. Skrzydlatej w Elblągu odbędzie się spotkanie informacyjne na temat praktycznego zastosowania standardów dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Spotkanie poprowadzi Piotr Kowalski - członek zarządu spółdzielni socjalnej FADO, ekspert dostępności pracujący m.in dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, autor i współautor wielu opracowań dotyczących dostępności.


Warunki uczestnictwa:

  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 29.11.2018 r. do godz. 14.00,
  • potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania po zakończeniu rekrutacji.

W przypadku osób z niepełnosprawnością organizator prosi o poinformowanie o dodatkowych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Więcej Informacji:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Koordynacji Promocji, tel. (89) 512 51 84.


Organizatorzy zachęcają do zapoznania się przed spotkaniem z materiałami.


Źródło