OWIES

Lista przedsiębiorstw społecznych – aktualizacja

Departament Ekonomii Społecznej i solidarnej opublikował uaktualnioną listę przedsiębiorstw społecznych. Zestawienie powstało zgodnie z procedurą określoną w "Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020".