OWIES

Lista rankingowa - przedłużone wsparcie pomostowe w ramach konkursu nr 2/2018 (runda nr 1)

Rozstrzygnęliśmy rundę konkursu o przyznanie wsparcia pomostowego na kolejne 6 miesięcy funkcjonowania PS, które otrzymały dotację w ramach rundy nr 2/2018.

Wnioski złożyły dwie grupy, które zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Oceny Wniosków.

Lista rankingowa w załączeniu.


Pliki do pobrania