OWIES

Nowości w Bibliotece ES

Jeżeli chcesz zdobyć lub poszerzyć wiedzę dotyczącą ekonomii społecznej, zapraszamy do korzystania z Biblioteki ES, która znajduje się w biurze Ośrodka OWIES przy ul. Związku Jaszczurczego 17 w Elblągu (siedziba Stowarzyszenia ESWIP) i czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Oferujemy bogaty zbiór książek, periodyków oraz innych publikacji dotyczących ogólnej oraz szczegółowej wiedzy na temat ekonomii społecznej.

Nasz księgozbiór wzbogacamy regularnie o najciekawsze i najbardziej przydatne naszym klientom tytuły. Wśród najnowszych tytułów znajdziecie:

  • Ekonomia Społeczna. Teoria i praktyka przedsiębiorczości społecznej, red. Eugeniusz Brzuska, Iwona Kukulak-Dolata, Mariusz Nyk,
  • Jak pisać, żeby chcieli czytać (i kupować). Copywriting & Webwriting, Artur Jabłoński,
  • Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń, Rafał Nawrocki,
  • Od wsparcia do wykluczenia. W przestrzeni problemów społecznych, red. Jolanta Spętana, Danuta Krzysztofiak, Ewa Włodarczyk,
  • Biznesplan w 10 krokach, Jerzy T. Skrzypek,
  • Źródła finansowania NGO. Jak zgromadzić środki finansowe niezbędne do realizacji zadań statutowych organizacji pozarządowej, Sławomir Liżewski,
  • Biblia copywritingu, Dariusz Puzyrkiewicz,
  • Sukcesja stanowisk kierowniczych w organizacjach pozarządowych, Janusz Reichel,
  • Ekonomia Społeczna. Między rynkiem, państwem a obywatelem, red. Dorota Murzyn, Janina Pach,
  • Stowarzyszenia i fundacje. Zagadnienia prawne, Paweł Suski.


Aktualny spis pozycji dostępnych w Bibliotece dostępny jest w zakładce Kompendium Wiedzy.