OWIES

Wydano podręcznik do stosowania klauzul społecznych

Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych wydało podręcznik pomocny zamawiającym i potencjalnym wykonawcom w realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Publikacja przedstawia proponowane rozwiązania, które mają być odpowiedzią na zdefiniowane w trakcie realizacji projektu Społecznie przede wszystkim problemy w związku z realizacją zamówień publicznych, szczególnie społecznie odpowiedzialnych.

W opracowaniu można znaleźć m.in. krótkie zestawienie wszystkich aktów prawnych mających wpływ na obecne przepisy, regulacje PZP, opis rozwiązań organizacyjnych związanych z zamówieniami publicznymi. Wśród nich m.in. wskazanie możliwych rozwiązań wsparcia zamawiających i wykonawców, opis wewnętrznych uregulowania zasad udzielania społecznie odpowiedzialnych zamówień. Znajduje się w niej również opis stosowania rozwiązań prospołecznych przy udzielaniu zamówień niepodlegających PZP. Dotyczy to głównie zamówień niepodlegających PZP ze względu na ich niewielką wartość jak i tych wyłączonych z PZP ze względu na przedmiot lub cel zamówienia.


Specjaliści projektu Społecznie przede wszystkim wskazali w podręczniku takie rozwiązania jak możliwość dzielenia zamówienia na części, dopuszczenie składania ofert częściowych oraz stosowanie dialogu technicznego (procedura służąca wyjaśnianiu wątpliwości jeszcze przed rozpoczęciem postępowania).


Bardzo ważną część publikacji stanowi opis stosowania klauzul – zawierający szczegółowe wskazania jakie klauzule i w jaki sposób  można w postępowaniu zastosować.   


Opracowanie zawiera również przykładowy program szkoleń dla przedstawicieli JST odpowiedzialnych za realizację zamówień publicznych, w tym stosowanie w nich klauzul społecznych.

 

Publikację można bezpłatnie pobrać tutaj.

 

Wiadomości na temat klauzul społecznych dostępne są również w wydanych przez Stowarzyszenie ESWIP najnowszym numerze "Pozarządowca" oraz Katalogu Przedsiębiorstw Społecznych Warmii i Mazur.