OWIES

O ekonomii społecznej po raz jedenasty

Prezydent Andrzej Duda złożył do rządu projekt ustawy o Centrum Usług Społecznych. Na czym będzie polegać praca centrum, jak będzie z dostępnością dla mieszkańców i z finansowaniem jednostek – o tym szczegółowo mówił dr hab. Marek Rymsza, doradca prezydenta RP podczas XI Elbląskiej Konferencji Ekonomii Społecznej.

Proponowane przez Prezydenta zmiany w systemie pomocy społecznej były tematem przewodnim wydarzenia, które licznie przyciągnęło do elbląskiego Ratusz Staromiejskiego nie tylko pracowników socjalnych, także członków stowarzyszeń i prywatne osoby zainteresowane świadczeniem usług społecznych.


Jak podkreślił doradca prezydenta, kluczowym celem CUS jest integracja i koordynacja usług społecznych na poziomie lokalnym, ale nie tylko. Poza konstruowaniem pakietu usług społecznych w centrach będą prowadzone także działania integracyjne i animacyjne oraz udostępnianie informacji o usługach społecznych. 


Celem konferencji nie było tylko teoretyczne przedstawienie prac nad ustawą o Centrach Usług Społecznych, która jeszcze w tym roku powinna wejść w życie, także praktyczne działania na konkretnych przykładach. Dlatego w panelu znaleźli się m.in. przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Federacji Organizacji Socjalnych czy też Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Przedstawili oni nowe metody pracy w usługach społecznych oraz sposoby wdrażania modelu kanadyjskiego. Konferencja zakończyła się dyskusją, nie zabrakło także czasu na rozmowę z prelegentami o indywidualnych potrzebach i przemyśleniach uczestników konferencji.


Fotorelacja z wydarzenia dostępna jest na fanpage’u Stowarzyszenia ESWIP.