OWIES

Jak budować silny sektor pozarządowy w powiecie elbląskim

Ekonomia społeczna, zmiany w realizacji zadań publicznych oraz środki unijne będą wiodącymi tematami spotkania organizowanego 14 marca 2019 w Pasłęku przez Stowarzyszenie ESWIP. Do udziału w wydarzeniu mogą zgłaszać się organizacje pozarządowe z powiatu elbląskiego. Termin zgłoszeń upływa 11 marca 2019 r.

Chcemy, aby nasza działalność w jak największym stopniu przyczyniała się do rozwoju organizacji i wzmacniania sektora pozarządowego w regionie – mówi Maciej Bielawski, wiceprezes ESWIP. Pokażemy co my, jako organizacja realizująca projekt „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej” możemy zaoferować w zakresie wzmacniania potencjału organizacji. 

Spotkanie może być szansą na początek długofalowej współpracy, która przyniesie korzyści dla mieszkańców powiatu. Będzie także okazją do rozmów z ekspertami ekonomii społecznej oraz do uzyskania informacji o środkach unijnych. 
Wydarzenie odbędzie się 14 marca 2019 w Sali Rycerskiej w Urzędzie Miejskim w Pasłęku. Potwierdzenie udziału można przesyłać do 11 marca 2019 mailem:j.duks@eswip.pl lub telefonicznie: 55 236 27 16. Osobą kontaktową w sprawach spotkania jest Justyna Duks.


Program wydarzenia:
11.00 Jak wypadamy na tle innych powiatów – analiza danych dot. sektora pozarządowego, infrastruktury wsparcia i problemów społecznych
11.15 Jak działać na rzecz mieszkańców i prowadzi biznes w powiecie – działalność Spółdzielni Socjalnej NEOS z Płoskini
          Beata Rycko, Prezes Spółdzielni Socjalnej NEOS
11.45 Co organizacje wiedzieć powinny o nowych wzorach ofert na realizację zadań publicznych?
          Justyna Duks, Stowarzyszenie ESWIP
12.15 Zadania, które mogą realizować organizacje w obszarze włączenia społecznego w oparciu o RPO WiM w latach 2019 – 2028
          Maciej Bielawski, Członek Komitetu Monitorującego RPO WiM
12.45 Przerwa kawowa
13.00 Z czego organizacje mogą korzystać w projekcie OWIES?
          Justyna Duks, Stowarzyszenie ESWIP
13.15 Jak budować silny sektor pozarządowy w powiecie elbląskim – rozwiązania, oczekiwania, możliwości
          Dyskusja podsumowująca spotkanie
14.00 Zakończenie