OWIES

Z praktykami o ekonomii społecznej

Samorząd jako założyciel spółdzielni socjalnej, to temat przewodni Powiatowej Konferencji Ekonomii Społecznej organizowanej przez Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu, która odbędzie się dnia 22 marca 2019 w Miejskim Domu Kultury w Pieniężnie. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w tworzeniu i współpracy jednostek samorządu terytorialnego ze spółdzielniami socjalnym, a także omówienie trudności oraz szans tej współpracy w przyszłości.

Konferencję otworzą gospodarze spotkania: pan Kazimierz Klejdo – Burmistrz Miasta Pieniężno oraz pan Arkadiusz Jachimowicz – Prezes Stowarzyszenia ESWIP. W wydarzeniu weźmie również udział m.in. pan Maciej Chaberski, Zastępca Burmistrza Gminy Kępice, będącej od lat przykładem zaangażowania lokalnego samorządu w rozwój ekonomii społecznej.

- W gminie Kępice funkcjonują cztery spółdzielnie socjalne, dwie spółki non profit, Centrum Integracji Społecznej oraz kilka stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową – wylicza Arkadiusz Jachimowicz. - Konferencja ta będzie stanowić zatem możliwość zaczerpnięcia informacji i inspiracji od doświadczonego praktyka w rozwoju ekonomii społecznej.

Swoim doświadczeniem i wiedzą podzieli się również pani Ewa Michałowska -  Prezes Spółdzielni Socjalnej Lepiej, a  ofertę wsparcia w tworzeniu przedsiębiorstw społecznych  przez  Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu przedstawi pani Katarzyna Ciszewska – Wojtas.


Pliki do pobrania