OWIES

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej - ruszył konkurs!

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej ma na celu wyróżnienie podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem, oraz samorządów, które w sposób szczególny wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej.

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej kierowany jest do:

  • podmiotów ekonomii społecznej,
  • przedsiębiorstw społecznych,
  • jednostek samorządu terytorialnego.

Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. Dla laureatów Konkursu w kategoriach I – IV przewidziano następujące wsparcie:

  • za zajęcie 1 -3 miejsca – pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł (laureaci);
  • za przyznanie certyfikatu znaku jakości – pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł (podmioty certyfikowane).

 

 W tej edycji Ministerstwo nagradza w ramach 5 kategoriach:

Kategoria

I. Debiut roku

II. Najlepszy pracodawca

III. Sukces rynkowy

IV. Przedsięwzięcie PES sfinansowane ze środków unijnych

V. Społecznie odpowiedzialny samorząd

Uprawniony podmiot

PES

PS

PS

PES

JST

Dodatkowe wymagania

Osobowość prawna, rejestracja w roku 2018

Osobowość prawna, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięty jeden pełny rok obrotowy

Osobowość prawna, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięty jeden pełny rok obrotowy

Osobowość prawna, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięty jeden pełny rok obrotowy

Gmina lub powiat

Uwaga: Termin na składanie wniosków upływa 29 marca br.

Szczegóły konkursu na stronie: www.znakjakosci.mrpips.gov.pl

 

Źródło: mrpips.gov.pl