OWIES

Rusza nabór zgłoszeń do Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”

Do 1 czerwca 2019 roku Forum Odpowiedzialnego Biznesu ogłosiło nabór kandydatek i kandydatów do trzeciej edycji Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”. W tym roku obowiązuje 7 kategorii, a wyróżnione w nich mogą zostać osoby działające na rzecz upowszechniania społecznej odpowiedzialności biznesu, szczególnie w latach 2017 – 2018.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu co dwa lata przyznaje nagrody dla osób z biznesu i środowiska okołobiznesowego, które poprzez swoją działalność zawodową oraz zaangażowanie poza miejscem pracy przyczyniały się do promocji idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, a także do dokonania realnych zmian w instytucjach, w których pracują, prowadzących do tego, aby zarządzanie nimi było bardziej odpowiedzialne. Osoby te wyróżniają się staraniami na rzecz propagowania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w środowisku biznesowym i, szerzej, w społeczeństwie. Trzecia edycja nagrody zostanie przyznana za działania zrealizowane w latach 2017 – 2018.

W tym roku Nagroda zostanie przyznana w następujących kategoriach:

  • biznes
  • środowisko okołobiznesowe
  • 5 kategorii specjalnych, wybranych przez ekspertów FOB spośród najczęściej podejmowanych tematów w ramach działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w latach 2017 – 2018.

Kandydatów i kandydatki do nagrody oceniać będzie jury, w skład którego wchodzą wybitni eksperci związani z CSR, przedstawiciele środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych, instytucji związanych z kategoriami, w których będą przyznane nagrody.

Kandydata do nagrody może zgłosić dowolna osoba, musi to jednak nastąpić za wiedzą i zgodą zarówno osoby zgłaszanej, jak i instytucji, w której ta osoba jest zatrudniona. Instytucja ta musi być zarejestrowana na terytorium Polski.

Trzecią edycję Nagrody “Ludzie, którzy zmieniają biznes” patronatem honorowym objął Rzecznik Praw Obywatelskich.

Więcej informacji o Nagrodzie “Ludzie, którzy zmieniają biznes” oraz formularz zgłoszeniowy na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda.