OWIES

Jak ubiegać się o dotację z Ośrodka OWIES

Pomysł. Pomysł na przedsiębiorstwo społeczne jest punktem wyjścia do starania się o dotację. Co dalej? Krok po kroku wyjaśniamy, jak wygląda proces, który przechodzą organizacje zainteresowane wsparciem.

Krok 1.  Spotkanie z doradcą

Jeśli jesteście zainteresowani wsparciem finansowym na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego tworząc jednocześnie nowe miejsca pracy w subregionie elbląskim (powiaty iławski, ostródzki, elbląski, braniewski) umówcie się z doradcą Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej (IPS) w Elblągu, Katarzyną Ciszewską: tel. 55 236 27 16, 512 165 345, mail: k.ciszewska@eswip.pl lub Anną Śledzińską: tel. 55 236 27 16, mail: a.sledzinska@eswip.pl.

Krok 2. Ścieżka szkoleniowo-doradcza

Podczas pierwszego spotkania z doradcą ustalicie wspólny plan działania, tzw. ścieżkę szkoleniowo-doradczą. Organizację reprezentują minimum dwie oddelegowane przez nią osoby (najczęściej są to liderzy przedsięwzięcia umocowani funkcją w zarządzie). Doradca skieruje Was na szkolenia i doradztwo dopasowane do Waszego doświadczenia i wiedzy, abyście nabyli wiedzę niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej w organizacji. Spotkacie się również z doradcami specjalistycznymi – zawodowym, interpersonalnym i biznesowym. Po całym cyklu szkoleniowo-doradczym i spotkaniach z doradcami zostanie wydana opinia, czy jako grupa jesteście już gotowi do starania się o dotacje.

Jeśli  nie otrzymacie pozytywnej rekomendacji, nic się nie martwcie, możecie dalej pracować nad Waszym pomysłem i realizować konkretne zadania w tym obszarze.

Krok 3. Zgłoszenie do funduszu przedsiębiorczości społecznej

Z pozytywną rekomendacją doradcy składacie dokumenty rekrutacyjne do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. To krótki dokument, w którym opisujecie swój pomysł na działalność, realizatora oraz obszar działania, wg konkretnych pytań.

Następnie uczestniczycie w spotkaniach rekrutacyjnych prowadzonych przez Komisję. Są to spotkania poświęcone ocenie potencjału Grupy pod kątem interpersonalnym, zawodowym i biznesowym.

Krok 4. Konkurs biznesplanów

Komisja Rekrutacyjna zdecyduje, czy możecie startować w konkursie biznesplanów! Jeśli się nie uda, nie poddawajcie się, możecie wziąć udział w kolejnej rundzie konkursowej. Popracujcie dalej z doradcami nad słabymi stronami przedsięwzięcia. Wasz doradca poinformuje Was o rekomendacjach Komisji.

Jeśli otrzymaliście pozytywną ocenę możecie starować w konkursie biznesplanów. Przed naborem biznesplanów nadal pracujecie nad ich doszlifowaniem. We wskazanym w harmonogramie konkursu terminie składacie biznesplan wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami.

Komisja Oceny Biznesplanów zaprosi Was do zaprezentowania Waszego pomysłu, oceni złożone dokumenty. Ogłoszona zostanie lista rankingowa, z której dowiecie się czy Wasz pomysł otrzyma dofinansowanie. Jest to sytuacja, w której zdobyliście powyżej 60% ogólnej sumy punktów i 60% punktów za poszczególne części biznesplanu. 

Jeśli jednak zdobyliście mniej niż wymagane minimum punktów dostanie informację co należy dopracować, aby skorzystać z drugiej szansy.

Jeśli otrzymaliście wymaganą liczbę punktów zaprosimy Was na podpisanie umowy dotacji (zgodnie z reprezentacją wskazaną w statucie, KRS) oraz 2 form zabezpieczeń dotacji (wybranych zgodnie z Regulaminem).

Krok 5. Realizacja 

Teraz dopełniacie wszelkich formalności (np. wpis do Rejestru Przedsiębiorców KRS), zatrudniacie pracowników zgodnie z biznesplanem, składacie wniosek o podstawowe wsparcie pomostowe, wydatkujecie dotację, rozliczacie się z niej oraz ze wsparcia pomostowego.

W momencie podpisania umowy na wsparcie pomostowe otrzymujecie wsparcie opiekuna biznesowego, który będzie z Wami współpracował przez okres najbliższego roku. Nadal możecie korzystać ze wsparcia doradczego, szkoleniowego OWIES.

Wszystkie niezbędne dokumenty znajdziecie w linku