OWIES

Podsumowanie oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach rundy konkursowej 1/2019 - I etap rekrutacji

Do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr 1/2019 zgłosiło się 6 Grup Inicjatywnych, wszystkie przeszły pozytywnie ocenę formalną. W okresie 10-17 maja odbędą się spotkania rekrutacyjne polegające na ocenie grup pod kątem zawodowym, biznesowym i interpersonalnym.

Planowana liczba miejsc pracy w tym naborze: 20 na kwotę 480 000,00 zł.

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w ramach niniejszej rundy odbędzie się w dniu 17 maja 2019 w biurze projektu ESWIP.
Harmonogram spotkań rekrutacyjnych dostępny jest poniżej.

 

 


Pliki do pobrania