OWIES

Zdobądź Znak „Produkt Warmia Mazury”

Do 23 sierpnia 2019 r. przyjmowane są zgłoszenia do XI edycji projektu „Produkt Warmia Mazury”. O przyznanie znaku jakości mogą starać się osoby prywatne, firmy, placówki publiczne a także organizacje pozarządowe.

Znak „Produkt Warmia Mazury” przyznawany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie od 2014 roku. O certyfikat mogą ubiegać się firmy prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową w okresie co najmniej 24 miesięcy, licząc do dnia złożenia wniosku, osoby prywatne oraz placówki publiczne.

Celem przyznawania znaku jest promowanie najwyższej jakości, charakterystycznych dla regionu produktów, usług i wydarzeń realizowanych przez lokalnych przedsiębiorców. „Produkt Warmia Mazury” daje gwarancję klientom, a osobom prywatnym, firmom, placówkom publicznym i organizacjom pozarządowym następujące korzyści:

  • możliwość oznaczenia produktów, usług, wydarzeń znakiem Produkt Warmia Mazury,
  • lepsze rozpoznawanie i zainteresowanie wyrobami z Warmii i Mazur przez potencjalnych klientów,
  • możliwość pośredniego wzrostu przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców z regionu,
  • wsparcie promocyjne, oferowane przez organizatora projektu,
  • satysfakcja i prestiż z ciągłego rozwoju i wsparcia lokalnej przedsiębiorczości.

Informacje na temat projektu oraz jego regulamin są dostępne tutaj.

Aby ubiegać się o przyznanie prawa do używania znaku „Produkt Warmia Mazury”, należy w terminie do 23 sierpnia 2019 roku wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć go w Departamencie Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego bądź przysłać wypełniony wniosek drogą e-mailową na adres: biuropromocji@warmia.mazury.pl.