OWIES

Atlas dobrych praktyk ekonomii społecznej w turystyce Warmii i Mazur – zapraszamy do lektury

Ukazała się, wydana po raz pierwszy, publikacja pt. „Atlas dobrych praktyk ekonomii społecznej w turystyce Warmii i Mazur”. Opracowanie przewodnika zrealizowano w ramach projektu pozakonkursowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pt. "Ekonomii społeczna na Warmii i Mazurach".

Publikacja to zaproszenie do niezwykłej podróży po Warmii, Mazurach, Powiślu i Krainie Tysiąca Jezior, ale też regionu coraz bardziej rozwijającego się sektora ekonomii społecznej.

W „Atlasie” opisane są podmioty ekonomii społecznej, które oferują turystom m.in. animację czasu wolnego dla dzieci i dorosłych, zajęcia sportowe i rekreacyjne, wypożyczalnie sprzętu wodnego, prowadzą usługi gastronomiczne oraz organizują warsztaty kreatywne, artystyczne, wykorzystując przy tym lokalne uwarunkowania przyrodnicze.

Atlas ten zawiera informacje o podmiotach ekonomii społecznej powiązanych bezpośrednio z turystyką, oprócz nich, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego funkcjonują aż 82  przedsiębiorstwa społeczne, działające w różnych branżach.