Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Forum Inicjatyw Lokalnych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. Ekonomia społeczna i solidarna na wschodzie kraju

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do udziału w wizycie studyjnej, która odbędzie się w dniach 18-20 września 2019 w Zamek/Hotel Zamkowy w Baronowie Sandomierskim, ul. Zamkowa 22.

Wizyta organizowana jest dla przedstawicieli środowiska ekonomii społecznej, w tym Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Głównym organizatorem wydarzenia jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. W Forum Inicjatyw Lokalnych wezmą udział przedstawiciele województwa podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Koszt wyjazdu przedstawicieli regionu Warmii i Mazur pokrywany jest w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”. Transport, wyżywienie oraz nocleg podczas wyjazdu zapewnia ROPS w Olsztynie. Natomiast ewentualne koszty związane z dojazdem do i z Olsztyna ponosi uczestnik wyjazdu.

Udział w wizycie studyjne może wziąć czterech przedstawicieli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. W celu udziału w wyjeździe, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz kartę uczestnictwa w warsztatach i aktywnościach, dostępną w załączeniu i przesłać wyłącznie pocztą tradycyjną w terminie do 2 września 2019 na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

10-447 Olsztyn

ul. Głowackiego 17.


Pliki do pobrania