Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Szkolenie: ABC organizacji pozarządowej

Ośrodek OWIES w Elblągu zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej z Elbląga oraz powiatów elbląskiego, braniewskiego, iławskiego oraz ostródzkiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „ABC organizacji pozarządowej”, które odbędzie się w dniu 10 października 2019 w Elblągu.


Termin i miejsce:
10 października 2019, ul. Jaszczurczego 17, Stowarzyszenie ESWIP.

Czas trwania szkolenia:
Godz. 9:00-16:00 (z przerwami).

Kto może wziąć udział w szkoleniu: 
Przedstawiciele organizacji pozarządowych 

Metody szkoleniowe: 
Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów połączonych z dyskusją i wykładem.
Zapewniamy wszystkie materiały potrzebne do zajęć.

Zakres tematyczny:
Podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych:
- Współpraca organizacji z samorządem
- Diagnoza środowiska, współpraca z partnerami
- Projekty i źródła ich finansowania
- Podstawowe źródła finansowania działań organizacji
- Dokumenty w organizacji
- Wolontariat
- Rozwój organizacji pozarządowej

Trener: 
Justyna Duks, Koordynatorka i doradczyni w Centrum Organizacji Pozarządowych, animatorka społeczna, członkini Forum Animatorów Społecznych, posiada certyfikat Trenera Biznesu.

Tryb zgłoszeń:
Organizator szkolenia zapewnia bezpłatne materiały szkoleniowe oraz posiłek. Aby zgłosić się na szkolenie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać na adres email: p.roclawska@eswip.pl. Rekrutacja trwa do 30 września 2019 (poniedziałek), do godz.: 12:00. 


O udziale w szkoleniu decyduje potwierdzenie od organizatora.

 


Pliki do pobrania