O wartości złota uczono nas od najmłodszych lat poprzez opowieści o księżniczkach, piratach i krasnoludkach. Był to cenny towar, który należało mieć i cenić. Jako dorośli nie powinniśmy wątpić, że złoto jest jednym z najbardziej pożądanych towarów i aktywów na świecie. Jeśli myślisz o inwestowaniu w złoto, ważne jest, aby zrozumieć, że wartość pieniężna faktycznie pochodzi z wielu sił rynkowych, które mogą być często sprzeczne. Oto kilka rzeczy do rozważenia, zanim wyruszysz na poszukiwanie złota.

Dlaczego cena złota waha się między wzrostem a spadkiem?

Wahania cen złota są spowodowane kombinacją wielu czynników, a nie tylko jednym. Oto kilka z tych głównych czynników, które wpływają na ceny złota:

1. Popyt na złoto

Złoto jest bardzo poszukiwanym towarem, który ma wiele zastosowań. Złoto jest metalem szlachetnym, który jest wykorzystywany w jubilerstwie. Wykorzystywane jest również w przemyśle wytwórczym jako przewodnik elektryczny oraz materiał w urządzeniach podtrzymujących życie.

Złoto może być również przedmiotem obrotu jako inwestycja. Możesz inwestować w złoto w formie fizycznej, takiej jak złote sztabki, złote monety lub złota biżuteria. Ale możesz również posiadać tak zwane "papierowe złoto", takie jak Gold Exchange Traded Funds (ETFs) fundusze inwestycyjne, które koncentrują się na złocie i handlu złotą walutą. 

Intuicyjnie, wzrost popytu na złoto oznacza wzrost jego wartości. Wzrost gospodarczy w Indiach i Chinach napędził popyt na złoto w ciągu ostatniej dekady. Doprowadziło to do wzrostu cen złota. Wraz z ustabilizowaniem się wzrostu gospodarczego w ostatnich latach, popyt ten zmalał. Jednak ponownie wzrósł wraz z pandemią Covid-19.

Mennica kapitałowa w Krakowie jest sprawdzonym miejscem gdzie możesz zainwestować w złoto, dowiedz się więcej wchodząc na https://mennica-krakowska.pl/

2. Złoto i waluty fiat: Odwrócona relacja

Wiele krajów stosowało standard złota. Oznaczało to, że cena złota była powiązana z pieniądzem papierowym lub walutą danego kraju. Jeden dolar stanowiłby równowartość 1/1000 uncji trojańskiej złota, gdyby cena jednej uncji złota wynosiła 1000 dolarów.

To już nie jest prawdą. Większość rządów przeszła na waluty fiat. W tym przypadku wartość waluty jest określana przez takie czynniki jak podaż pieniądza i zaufanie do zdolności rządu do spłaty pożyczek. Stwarza to dodatkowe ryzyko, ale pozwala rządom na dostosowanie podaży pieniądza do realizacji ich celów gospodarczych i politycznych.

Oznacza to, że wartość waluty często spada, gdy spada zaufanie do gospodarki lub rządu. Wielu inwestorów ucieka się w takich sytuacjach do złota, aby chronić swój majątek przed dewaluacją waluty.

Dodatkowo, wzrost wartości dolara w stosunku do innych walut spowoduje spadek cen złota. Inwestorzy z innych krajów musieliby wziąć pod uwagę walutę, w której handluje się danym towarem. Spowodowałoby to spadek popytu na złoto i odwrotnie.

Dlatego złoto ma tendencję do odwrotnej relacji do dolara amerykańskiego. Ceny złota spadają, gdy dolar amerykański się umacnia. Dlatego też wielu inwestorów w złoto śledzi kursy dolara amerykańskiego i walut obcych (forex).

O dziwo, w ciągu ostatnich pięciu lat złoto i dolar amerykański rosły razem. Ostatni wzrost cen złota można przypisać kilku czynnikom makroekonomicznym, takim jak rosnący poziom globalnego zadłużenia oraz skutki wojny handlowej między Chinami a USA.

Sztabki złota

3. Złoto jako bezpieczna inwestycja

Złoto fizyczne, w przeciwieństwie do gotówki i "papierowego" złota jest bezpieczną przystanią, która może utrzymać swoją realną wartość w czasach kryzysu i działać jako zabezpieczenie przed rosnącymi kosztami życia. Jako zabezpieczenie przed chaosem finansowym, banki centralne posiadają własne rezerwy złota.

Według badania 2020 Central Bank Gold Reserves Survey banki centralne stwierdziły, że jednym z ich głównych powodów posiadania złota jest "wydajność metalu szlachetnego w czasach kryzysu" oraz że 20 procent z nich chciałoby zwiększyć swoje rezerwy złota w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Cena złota rośnie jako aktywo bezpiecznej przystani w związku z niepewnością gospodarczą, taką jak pandemia COVID-19, jej kolejne fale, czy wojna na Ukrainie. Ze względu na rosnący popyt inwestorów, ceny złota rosną w okresach niestabilności. Inwestorzy mogą zminimalizować ryzyko utraty swojej inwestycji w złoto zamiast akcji lub obligacji.

W rzeczywistości ceny złota rosły przez cały 2020 rok z powodu obaw inwestorów przed pandemią. Najwyższy poziom osiągnęły w sierpniu, kiedy po raz pierwszy przekroczyły poziom 2000 dolarów za uncję. Ceny złota spadły również po ogłoszeniu wiadomości o stworzeniu szczepionki przeciwko koronawirusowi na początku listopada 2020 roku. Wzrosły jednak, gdy zaatakowała Ukraina.

4. Wydobycie złota

Każdego dnia na światowym rynku złota handluje się około 3 300 ton. Rzeczywista lub fizyczna sprzedaż złota wynosi średnio około 10-12 ton. Pozostałe 3290 ton to spekulacja instrumentami finansowymi opartymi jedynie na cenie prawdziwego złota.

Łączna waga całego złota wydobytego podczas historii ludzkości wynosi około 198 000 000 kilogramów. Oznacza to, że całe złoto wydobyte w historii ludzkości zmieściłoby się w jednym sześcianie o wymiarach 21 metrów długości i głębokości. Nazywa się to basenem.

Każdego roku do całkowitych zapasów złota dodajemy od 2.500.000 do 3.000.000 kilogramów wydobytego złota. Ilość ta często nie wystarcza do zaspokojenia globalnego zapotrzebowania. Niska produkcja złota i nieprzewidywalnie niskie dostawy mogą spowodować wzrost cen złota. Szacuje się, że tylko 20% pozostałego złota może zostać wydobyte.

Aktualna cena złota a inwestowanie w złoto

Ponieważ na ceny złota może wpływać wiele czynników, potencjalni inwestorzy powinni rozważyć zakup dużej ilości złota. "Kupowanie więcej złota w złych czasach" nie jest łatwym zadaniem. Inwestorzy muszą obliczyć, ile złota powinni kupić i kiedy je sprzedać. Inwestorzy powinni również rozważyć formę swojej inwestycji w złoto (kruszec, biżuteria czy monety).

Ważne jest, abyś pamiętał, że różne rodzaje produktów inwestycyjnych w złoto mogą mieć różne ryzyko. Te poziomy ryzyka mogą być bardzo różne. Najbardziej bezpośrednią formą jest fizyczna inwestycja w złoto, taka jak kruszec lub monety. Inwestorzy muszą mieć wystarczające ubezpieczenie i możliwość jego przechowywania. Aby uniknąć oszustwa, ważne jest, aby kupować tylko z wiarygodnych źródeł. Dotyczy to również sytuacji, gdy do sztabki złota dodawane są inne metale w celu zmniejszenia zawartości złota. 99,99% złota to metal szlachetny w najczystszej postaci (więcej o próbach).

Niektórzy inwestorzy wolą inwestować fundusze ETF (Gold Exchange Traded Funds), czyli tzw. papierową wersję złota. Dzięki temu mogą oni inwestować w złoto, nawet jeśli nie są właścicielami fizycznego towaru. Inwestorzy mogą śledzić wyniki rynków złota i handlować nim (papierowym złotem) jak akcjami. Ich wyniki będą zależały od aktywów bazowych, ponieważ złote ETF-y mogą zawierać udziały w instrumentach pochodnych zabezpieczonych złotem.